Highly commended - Real Estate Agency Turkey - IDEAL Real Estate Services Free Inspection Tour - IDEAL Real Estate Services
×

Informácie na tejto internetovej stránke sú len pre informačné účely.

IDEAL Real Estate Services (ďalej IDEAL) sa snaží zaistiť, aby materiál na tejto internetovej stránke bol správny a kompletný v čase publikovania, avšak nezaručuje jeho neustálu aktuálnosť alebo kompletnosť vrátane textu, grafiky, prekladov a ďalších súčastí na tejto internetovej  stránke alebo  jej odkaze.  Uvedené informácie sa môžu stať postupom času  neaktuálne.

Ceny, vlastnosti, charakteristiky, pôdorysy a plány, dostupnosť sa môžu zmeniť bez upozornenia. Všetky mapy, pôdorysy, grafické plány sú umeleckým stvárnením a slúžia len pre informačné účely. Všetky dimenzie a detaily sú len približné.

IDEAL nenesie žiadnu zodpovednosť a nepreberá žiadne záväzky, straty ani škody vzniknuté v dôsledku nepresnosti alebo neúplnosti informácií, alebo v dôsledku vášho spoľahnutia sa na informácie na tejto stránke.

Bezpečnostná politika

Spoločnosť IDEAL je viazaná ochraňovať údaje užívateľov internetu. Táto stránka nezhromažďuje a neuschováva žiadne osobné informácie o návštevníkoch a nerozposiela žiadne nežiadané maily (spam).

Všetky informácie získane prostredníctvom emailu z tejto stránky budú považované za dôverné a nebudú poskytnuté tretej osobe. 

Kontaktujte nás

Chceli by ste vedieť viac o našich službách, máte otázky ohľadne kúpy nehnuteľnosti alebo investície v Turecku - radi vám pomôžeme.

Obhliadka realít

Možnosť získať potrebné informácie a vidieť na vlastné oči nehnuteľnosti zo širokej ponuky, ktorú reprezentujeme.

Mapa Alanye

Tu si môžete pozrieť mapu mesta Alanya, získať o ňom lepšiu predstavu a vidieť, kde je sídlo našej kancelárie.