Highly commended - Real Estate Agency Turkey - IDEAL Real Estate Services Free Inspection Tour - IDEAL Real Estate Services
×

Výdavky pri kúpe nehnuteľnostli v Turecku

Prevod nehnuteľnosti

Na rozdiel od mnohých Európskych krajín  k prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v Turecku nedochádza u notára ale v tzv. Tapu Office – úrad registrácie nehnuteľnosti (ekvivalent nášho katastra nehnuteľnosti).  Pre zápis do katastra musia byť prítomné obe zúčastnené strany (predávajúci i kupujúci), je však možné zastúpenie inou osobou na základe splnomocnenia. Na konci kúpneho procesu obdrží nový majiteľ list vlastníctva tzv. TAPU, ktorý je oficiálnym dokumentom dokazujúcim vlastníctvo nehnuteľnosti.

Daň z prevodu

4 % z hodnoty nehnuteľnosti určenej úradne (táto hodnota je väčšinou nižšia ako skutočná hodnota a predajná cena nehnuteľnosti).

Splnomocnenie u notára

Ca 120 Eur.

Kolaudačná listina

V Turecku existujú 2 typy kolaudačných listín – kolaudačnú listinu na celú budovu príp. komplex dostáva stavebník po dokončení výstavby a skolaudovaní stavby. Pri kúpe apartmánu alebo vily kupec získava  osobitnú kolaudačnú listinu na konkrétny apartmán.

Od 350 EUR v závislosti od lokalizácie a veľkosti nehnuteľnosti.

Pripojenie elektrometra

Nový elektrometer  100 EUR (jednorázovo), zmena majiteľa existujúceho elektrometra 30 EUR (jednorázovo).

Pripojenie vodomeru

Nový vodomer 60 EUR, zmena majiteľa existujúceho vodomeru  30 EUR.

List vlastníctva – TAPU

Tapu je oficiálny dokument dokazujúci vaše vlastníctvo nehnuteľnosti. Na tomto dokumente je uvedené plné meno vlastníka spolu s fotografiou ako aj detaily nehnuteľnosti.

Kontaktujte nás

Chceli by ste vedieť viac o našich službách, máte otázky ohľadne kúpy nehnuteľnosti alebo investície v Turecku - radi vám pomôžeme.

Obhliadka realít

Možnosť získať potrebné informácie a vidieť na vlastné oči nehnuteľnosti zo širokej ponuky, ktorú reprezentujeme.

Mapa Alanye

Tu si môžete pozrieť mapu mesta Alanya, získať o ňom lepšiu predstavu a vidieť, kde je sídlo našej kancelárie.